“Sửa chữa – Cải tạo – Nâng cấp Nhà máy Toàn Mỹ Bình Dương” tại địa điểm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN MỸ, KP Hòa Lân 1, Thuận An, Bình Dương

Ngày 27/09/2017 Công ty TNHH XD Ngôi Nhà May Mắn thực hiện khởi công dự án: “Sửa chữa – Cải tạo – Nâng cấp Nhà máy Toàn Mỹ Bình Dương” tại địa điểm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN MỸ, KP Hòa Lân 1, Thuận An, Bình Dương