Kiến Trúc Sư

– Lập và triển khai tốt bản vẽ kiến trúc  từ tổng thể đến chi tiết các công trình của Công ty. – Thiết kế phương án kiến trúc theo nhu cầu của khách hàng. – Diễn họa tốt 3D phối cảnh công trình. – Thiết kế phương án  hoặc phát triển ý tưởng thiết…