Sau 35 ngày khởi công, NNMM sẽ tiến hành đổ Bê tông sàn lầu 2 của BV QT Minh Anh, dưới đây là một số hình ảnh từ công trình – ghi nhận sự chuẩn bị trước 02 ngày của công trình. Chủ đầu tư khá hài lòng về tiến độ và biện pháp thi công mà công ty đã đề ra và cam kết.

,   

About the author