Công trình tư nhân, với diện tích xây dựng 900 m2, gồm xưởng, kết hợp văn phòng và hạng mục phụ trợ, công trình được khởi công ngày 24/04/2017, công trình dự kiến tháng 07/2017 sẽ hoàn thành.

Một số hình ảnh của công trình từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại: